Γενικοί όροι συναλλαγών

Προσφέρουμε μόνο κλειδιά προϊόντος για την ενεργοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων σε υπολογιστές. Η άδεια χρήσης δημιουργείται μόνο από την αντίστοιχη εγκατάσταση και συνεπώς από την αποδοχή των Όρων Χρήσης που διέπει το δικαίωμα χρήσης μεταξύ εσάς και του αντίστοιχου κατασκευαστή. Η αρχή της αναλώσεως προκύπτει όταν η άδεια "αναλώνεται", συνήθως μόλις κυκλοφορήσει νόμιμα για πρώτη φορά. Στην παρούσα προσφορά πρόκειται για λογισμικό που παρέχεται νόμιμα στο εμπόριο για χρονικά απεριόριστη χρήση υπό μορφή ενεργοποιημένου κλειδιού προϊόντος με τη δυνατότητα λήψης του προγράμματος. Για το σκοπό αυτό η Microsoft έχει λάβει δίκαιη αποζημίωση. Η άδεια χρήσης από τη Microsoft σας δίνει τη δυνατότητα λήψης και χρήσης ενημερώσεων. Με εμάς λαμβάνετε σε απίστευτα καλές τιμές ιδιαίτερα ελκυστικές, μεταχειρισμένες άδειες χρήσης από συμβάσεις πολλαπλών αδειών χρήσης, οι οποίες νομικά πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως ισχύει και για τα επιμέρους τμήματα των πολλαπλών αδειών χρήσης κατά την πρώτη απόκτηση. Η διάσπαση των πολλαπλών αδειών χρήσης με σκοπό τη χωριστή μεταπώληση είναι νόμιμη.