Νομική βάση

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Το μεταχειρισμένο λογισμικό είναι διαθέσιμο για πώληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο ισχύει και για την Ελβετία. Το Άρθρο 12 ΙΙ του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Νόμου για τα Πνευματικά Δικαιώματα και τα Συγγενικά Δικαιώματα (URG) ορίζει ότι μόλις ληφθεί η συγκατάθεση του δημιουργού κατά την πρώτη πώληση του λογισμικού, δίνει επίσης και τη σιωπηρή συγκατάθεση για τη μεταπώληση του μεταχειρισμένου λογισμικού. Το δικαστήριο του καντονιού έχει μία παρόμοια γραμμή, σύμφωνα με την ετυμηγορία της 4ης Μαΐου 2011 εναντίον της εταιρίας λογισμικού Adobe με την οποία έκρινε ότι επιτρέπεται επίσης η πώληση του μεταχειρισμένου λογισμικού. (Cantonal Court ΑΖ, ES 2012, 822). Το νομικό δόγμα δηλώνει επίσης ότι αυτή η νομική έννοια είναι αδιαμφισβήτητη. Όπως εξήγησε ο καθηγητής Dr. Cyrill Rigamonti από το Πανεπιστήμιο της Βέρνης σε άρθρο σε περιοδικά, το εμπόριο του μεταχειρισμένου λογισμικού είναι συμβατό με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Ελβετίας. (GRUR Int. 2009, 14ff.) Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ECJ) κατέληξε ουσιαστικά στο ίδιο συμπέρασμα στην μεταγενέστερη απόφασή του στην υπόθεση UsedSoft (C-128/11).


ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

"Παρέχουμε μόνο κλειδιά προϊόντος για την ενεργοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η άδεια χρήσης ""αναλώνεται"" μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης εγκατάστασης και αποτελεί αποδοχή των Όρων Χρήσης που ρυθμίζουν το δικαίωμα χρήσης μεταξύ εσάς και του αντίστοιχου κατασκευαστή. H αρχή της αναλώσεως πραγματοποιείται κατά την ""ανάλωση της άδειας"", συνήθως μόλις αυτή πωληθεί νομίμως για πρώτη φορά. Συνεπώς, η προσφορά αυτή βασίζεται σε άδειες λογισμικού που κυκλοφορούν στην αγορά για απεριόριστη χρήση με τη μορφή ενεργοποιήσιμου κλειδιού προϊόντος με δυνατότητα λήψης του προγράμματος. Η Microsoft έχει λάβει μια δίκαιη αποζημίωση για αυτά τα προϊόντα.Η άδεια χρήσης από τη Microsoft σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε λήψη και χρήση ενημερωμένων εκδόσεων. Με εμάς λαμβάνετε ιδιαίτερα ελκυστικές μεταχειρισμένες άδειες χρήσης από συμβάσεις πολλαπλών αδειών χρήσης, οι οποίες νομικά πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως ισχύει και για τα επιμέρους τμήματα των πολλαπλών αδειών χρήσης κατά την πρώτη απόκτηση. Η διάσπαση των πολλαπλών αδειών χρήσης με σκοπό τη χωριστή μεταπώληση είναι νόμιμη. Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεση C-128/11). Η απόφαση αυτή εξηγεί την ανάλωση των δικαιωμάτων του λογισμικού και επιβεβαιώθηκε από την απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της 17.7.2013 (υπόθεση I ZR 129/08), καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η μεταπώληση μεταχειρισμένου λογισμικού ήταν νόμιμη. Τέλος, το Ανώτατο δικαστήριο του κρατιδίου της Έσσης ( OLG Φρανκφούρτη) στις 18.1.2.2014 επιβεβαίωσε επίσης αυτές τις αρχές και με απόφαση για τη διάσπαση των συμφωνιών παραχώρησης άδειας χρήσης. (ΑΖ 11 U 68/11). Η Ελβετία έχει υιοθετήσει αυτή την πρακτική.


Όλες οι εμπορικές ονομασίες και τα λογότυπα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την περιγραφή του προϊόντος. Η ιδιοκτησία ανήκει στον αντίστοιχο κάτοχο του σήματος."