Σχετικά με μας

Στοιχεία έκδοσης και copyright


Ιδιοκτήτης:

kounasoft IT & SOLUTIONS

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ & ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΑΝΟΣ O.E.

Στέλιου Καζαντζίδη 47

57001 Θέρμη

Θεσσαλονίκη

Greece

info@kounasoft.gr

(+) 30 231 11 81 662

ΑΦΜ: EL801371197 - ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Εμπορικό μητρώο: 155370606000


Αποποίηση ευθυνών

Ο δημιουργός διατηρεί το δικαίωμα να μην είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια του περιεχομένου, την επικαιρότητα, την αξιοπιστία ή / και την πληρότητα των πληροφοριών. Απαγορεύονται οι αξιώσεις ευθύνης έναντι του δημιουργού λόγω υλικής ή άυλης βλάβης που προκύπτει από την πρόσβαση ή τη χρήση ή τη μη χρήση των δημοσιευμένων πληροφοριών, λόγω κακής χρήσης της σύνδεσης ή λόγω τεχνικών βλαβών. Όλες οι προσφορές είναι είναι µη δεσµευτικές. Ο συντάκτης διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει μέρη των σελίδων ή ολόκληρης της προσφοράς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή να διακόψει τη δημοσίευση προσωρινά ή μόνιμα.


Αποποίηση ευθυνών για συνδέσμους

Οι αναφορές και οι συνδέσεις με ιστότοπους τρίτων δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας. Απορρίπτουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τέτοιους ιστότοπους. Η πρόσβαση και η χρήση τέτοιων ιστοσελίδων είναι ευθύνη του χρήστη.


Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα άλλα δικαιώματα σε σχέση με περιεχόμενο, εικόνες, φωτογραφίες ή άλλα αρχεία σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν αποκλειστικά στην kounasoft O.E. ή στους κατόχους συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Για την αναπαραγωγή οποιουδήποτε στοιχείου, η γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να λαμβάνεται εκ των προτέρων.